Benary公司

http://www.benary.com/

Benary是全球领先的育种公司之一,1843年在德国成立,核心业务是开发和销售观赏植物种子。在美国、荷兰和德国有3个工厂,销售到世界120个国家。植物品种主要是一年生植物和多年生植物。